1. Trang chủ
  2. Ngừng hoạt động
  3. Thiết bị kiểm tra
Thiết bị kiểm tra

Shanghai Suyu Railway Material Co.,Ltd.

Địa chỉ: Room 1736, 15th Building, No. 201, Jinxiang Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Điện thoại: +86-21-58999010
Fax: +86-21-58342386
E-mail: suyu@suyurail.com
linda.suyu@gmail.com
Người phụ trách: Linda Yuan
whatsapp: 15901613885
Skype: wysuyu1

Shanghai Suyu Railway Material Co.,Ltd.